Profile

Join date: Jul 4, 2022

About

เนื้อเพลง พี่ไม่ทับ - เมษา วงศ์เทวัญ พี่ไม่ทับ ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ เดี๋ยวจะลุกให้ ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ ขืนพี่ทับ หนูจะรับไว้ไม่ไหว พี่ไม่ทับ ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ เดี๋ยวขยับให้ ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ สรุปไม่เห็น หนูจริง ๆ หรือว่าแกล้ง ทับ เข้าใจจริง จริง ว่าบางทีมองไม่เห็น เข้าใจจริง จริง ว่าบางทีไม่ตั้งใจ แต่อะไรอะไร ก็เป็นไปได้ เพราะหัวใจยังไร้คู่ หนูก็นั่งอยู่ดีดี พี่ก็มาจากไหนไม่รู้ พี่ไม่ทับ ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ เดี๋ยวจะลุกให้ ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ ขืนพี่ทับ หนูจะรับไว้ไม่ไหว พี่ไม่ทับ ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ เดี๋ยวขยับให้ ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ สรุปไม่เห็น หนูจริง ๆ หรือว่าแกล้ง ทับ เนื้อเพลง พี่ไม่ทับ แต่เอาจริง ๆ ถ้าให้ทับก็รับไหว แต่เอาจริง ๆ ต้องดูไปกันยาว ๆ ว่าจะคบชั่วคราว หรือจะยาวไป อะไรก็เป็นไปได้ หนูก็นั่งอยู่ดีดี พี่ก็มาจากไหนไม่รู้ พี่ไม่ทับ ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ เดี๋ยวจะลุกให้ ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ เนื้อเพลง พี่ไม่ทับ ขืนพี่ทับ หนูจะรับไว้ไม่ไหว พี่ไม่ทับ ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ เดี๋ยวขยับให้ ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ สรุปไม่เห็น หนูจริง ๆ หรือว่าแกล้ง ทับ บางทีคนเป็นเนื้อคู่ อยู่ ๆ ก็มาชนกันวิ้งวับ กามเทพแผลงศรให้จับ ส่งคนมาทับรับรักไปเลย พี่ไม่ทับ ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ เดี๋ยวจะลุกให้ ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ ขืนพี่ทับ หนูจะรับไว้ไม่ไหว พี่ไม่ทับ ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ เดี๋ยวขยับให้ ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ สรุปไม่เห็น หนูจริง ๆ หรือว่าแกล้ง ทับ หนูก็นั่งอยู่ดีดี พี่ก็มาจากไหนไม่รู้ เนื้อเพลง พี่ไม่ทับ ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ เดี๋ยวจะลุกให้ ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ ขืนพี่ทับ หนูจะรับไว้ไม่ไหว พี่ไม่ทับ ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ เดี๋ยวขยับให้ ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ สรุปไม่เห็น หนูจริง ๆ หรือว่าแกล้ง ทับ พี่ไม่ทับ ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ เนื้อเพลง เดี๋ยวจะลุกให้ ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ ขืนพี่ทับ หนูจะรับไว้ไม่ไหว พี่ไม่ทับ ปั๊บ ปั๊บ ปั๊บ เดี๋ยวขยับให้ ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ สรุปไม่เห็น หนูจริง ๆ หรือว่าแกล้ง ทับ

เนื้อเพลง พี่ไม่ทับ แต่เอาจริง

More actions